musee imaginaiere suisse

 

Ballon

 

Uschia funcziuni:

 

1. Chattai vossa ovra preferida online

2. Fotografai voss object preferì

3. Faschai in selfie/purtret da vus

4. Empleni il formular ed al tramettai

5. La contribuziun è immediat online

* champs obligatorics

Qua è il text da tia/vossa contribuziun. Las fotografias cumparan, cura che la contribuziun è online.

* Maletg da l'object
telechargiar
I n'è vegnì tschernì nagin maletg d'object
Il maletg d'obejct è memia grond (max. 15MB)
La datoteca tschernida n'è betg en il format
* Selfie dubel/purtret
telechargiar
I n'è vegnì tschernì nagin selfi
Il selfi è memia grond (max. 15MB)
La datoteca tschernida n'è betg en il format JPEG
Lingua
mussar tutstudestgfranzostalianrumantsch

 

Selecziunar il museum

Endatar in auter museum

sch'el n'è betg en la glista

TiM-Guides

Wenn du ein TIM-Guide bist, tippe deinen Namen ins Feld


 

* Persuna: Prenum, vegliadetgna persuna 1 & Prenum, vegliadetgna persuna 2

 


* Titel dal post
istorgia u argumentaziun per la selecziun da l'object max. 1000 segns
Indicaziuns davart l'object max. 180 segns (vesair legenda da l'object)
Tgi che nus essan – remartgas max. 370 segns

* E-Mail

L'adressa dad e-mail na vegn betg publitgada e vegn utilisada mo internamain

L'adressa dad e-mail na vegn betg publitgada e vegn utilisada mo internamain

Mail
Attenziun, vus n'avais betg emplenì tut ils champs obligatorics!
Ils champs che mancan èn marcads cun mellen.
Endatai p.pl. in'adressa dad e-mail valaivla.
Ils maletgs mancan u èn memia gronds u betg en il dretg format
 

vinavant

curreger