s Musee Imaginaire Suisse
musee imaginaiere suisse
Objektbild
Selfie

< ulteriuras istorgias >

La chüna


I d‘eira üna jada ün di da bellezza. Ün di ideal per ir in garascha a rumir ün zich. Rino ha bod rumi e stübgia che tour per mans. El vezza assas da dschember pozzadas vi da la paraid in ün chantun da la garascha. Qua til vain l‘idea. El decida da construir üna chüna e da tilla vender sün ün marchà da Nadal. Qua passa per cas üna duonna in spranza sper la garascha via e s‘inamurescha be subit in quista chüna. Ella tilla cumpra e po dovrar pac plü tard per seis poppin nouvnaschü.

 

 

Object:

Lieu:
Museum d'Engiadina Bassa, Scuol

 

Tgi che nus essan:
Gianna e Lia

Silva Rauch

 


In mument, per plaschair.
Las datas vegnan transmessas.

close

Ballon

 

Uschia funcziuni:

 

1. Chattai vossa ovra preferida online

2. Fotografai voss object preferì

3. Faschai in selfie/purtret da vus

4. Empleni il formular ed al tramettai

5. La contribuziun è immediat online

* champs obligatorics

Qua è il text da tia/vossa contribuziun. Las fotografias cumparan, cura che la contribuziun è online.

* Maletg da l'object
telechargiar
* Selfie dubel/purtret
telechargiar
Lingua
mussar tutstudestgfranzostalianrumantsch
 

 

Selecziunar il museum
Endatar in auter museum

 

* Persuna: Prenum, vegliadetgna persuna 1 & Prenum, vegliadetgna persuna 2

 


* Titel dal post
Commentari, istorgia u argumentaziun per la selecziun da l'object max. 1000 segns
Indicaziuns davart l'object max. 180 segns (vesair legenda da l'object)
Tgi che nus essan – remartgas max. 370 segns

E-Mail *

L'adressa dad e-mail na vegn betg publitgada e vegn utilisada mo internamain

L'adressa dad e-mail na vegn betg publitgada e vegn utilisada mo internamain

Mail
Attenziun, vus n'avais betg emplenì tut ils champs obligatorics!
Ils champs che mancan èn marcads cun mellen.
Endatai p.pl. in'adressa dad e-mail valaivla.
 

vinavant

curreger